W czym możemy Tobie pomóc?

Czy wiesz że?

Czy wiesz że prawo budowlane nakłada na zarządcę budynku obowiązek wykonywania cyklicznych kontroli ich stanu technicznego oraz instalacji jakie się w tym budynku znajdują (np. elektryczna, sanitarna, oświetlenie ewakuacyjne czy natężenie iświetlenia w miejscu pracy)?

Musisz...

Musisz wiedzieć kiedy należy wykonać jaki przegląd. Musisz posiadać protokoły pokontrolne na wypadek odwiedzin orgnów państwowych. Musisz wiedzieć jakich dokonać napraw aby spełniać normy prawa budowlanego.

Oferujemy...

Oferujemy kompleksową obsługę przeglądów okresowych w najnowocześniejszym wydaniu!

Nasi specjaliści wyposażeni w nowoczesną aparaturę pomiarową, dokonają szczegółowego sprawdzenia konstrukcji i wszelkich instalacji a dzięki naszemu autorskiemu i opatentowanemu systemowi SEPO, dostaną Państwo do ręki narzędzia, które sprawią, że przeglady okresowe przestną zaprzątać głowę.

Czym jest SEPO?

SEPO to nasza autorska, stale rozwijana platforma internetowa, przeznaczona do kompleksowego zarządzania bazą nieruchomości pod kątem przeglądów okresowych.

Jest częścią opatentowanego systemu sprzętowo-programowego, który zapewnia wysoce zautomatyzowany proces obiegu dokumentow i informacji dotyczacych przglądów okresowych.Ewidencja Obiektów

  • Wyszukuj obiekty
  • Sprawdzaj daty planowanych oraz aktualnych przeglądów
  • Sprawdzaj status poszczególnych przeglądów dla danego lokalu

Archiwum Dokumentów

  • Pobieraj elektroniczne wersje protokołów z przeprowadzonych przeglądów
  • Zapomnij o przeszukiwaniu sterty papierów w poszukiwaniu potrzebnego raportu w czasie kontroli

Pilne Informacje

  • Dostęp do najpilniejszych wniosków i zaleceń z przeprowadzonych przeglądów w jednym miejscu

Jak to działa?

Oferujemy ponadto

Analiza georadarowa

Nowoczesna i bezinwazyjna metoda badania struktury betonu przy użyciu najnowocześniejszych georadarów firmy MALÅ.

Analiza korozji zbrojenia

Szybkie i bezinwazyjne badanie sytuacji korozyjnej zbrojenia także w mokrym lub skarbonizowanym betonie.

Jakość powietrza

Określanie jakości powietrza w pomieszczeniach biurowych (wentylacja, wilgotność, CO2, promieniowanie cieplne, indeks WBGT) oraz odorów kanalizacyjnych i innych.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy rodzinną firmą z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej. Funkcjonujemy na polskim rynku budowlanym od ponad 20 lat i przez ten czas realizowaliśmy całe spektrum inwestycji a naszą specjalnością były konstrukcje żelbetowe w budownictwie mieszkaniowym i biurowym.

Obecnie rewolucjonizujemy rynek przeglądów okresowych budynków, angażując nowe technologie informatyczne w proces zarządzania nieruchomościami.